Албуми със снимки на растения от личната ми колекция

както и на някои диви местообитания в България

Кликнете на картинките за да разгледате повече снимки на съответния вид растение.

Photo albums with pictures of plants in my private collection

and some wild habitats in Bulgaria

Click on the thumbnails to see more photos of the corresponding species.

Фотограф: Петър Костов, всички снимки са авторски. Попитайте за разрешение, преди да ги ползвате!


Photographer: Petar Kostov, all images are copyrighted. Do not use them without prior written permission!