Разсадник Телопеа - екзотични растения и семена - начало

Разсадникът е временно затворен. Ще изпълнявам вашите поръчки отново след 15 юни 2024. Благодаря за търпението!

обратно към всички статии

Практически насоки при работата с растителни хормони

В тази статия ще ви запозная с моя опит и практика при работата с растителните хормони. Информацията е принципно валидна за всички ауксини (Алфа нафтил оцетна киселина, Индолил маслена киселина, Индолил оцетна киселина), както и за гиберелините (Гиберелинова киселина), разбира се заедно с това спазвайте и специфичните инструкции за всеки един отделен препарат.

Технология на приготвяне на разтворите

 1. Стоков разтвор
  Стоков се нарича разтвор с висока концентрация, който се приготвя за удобство и впоследствие се разрежда според конкретните нужди. Предимството е че можете да разтворите по-голямо количество препарат наведнъж, а не всеки път когато ви потрябва да мерите и разтваряте по малко. Стоковият разтвор се приготвя с максималната концентрация, която може да ви потрябва или повече. Аз го приготвям с концентрация 10 000 части на милион (PPM).
 2. Разтворител
  Разтворител е веществото, в което първоначално се разтваря препарата. В качеството на разтворител за обсъжданите препарати в практиката се използва чист спирт или чиста вода според вида на препарата.
 3. Разредител
  Разредител е веществото, с което се допълва до достигане на желания обем. В качеството на разредител се използва вода или спиртен разтвор също в зависимост от вида на препарата.
 4. Хигиена и предпазни мерки.
  Важно е да се спазва чистота и ред на работното място при приготвянето на разтворите. Ауксините дразнят кожата, така че носете защитни ръкавици и не се излагайте излишно на контакт с препарата. Старайте се да не вдигате частички от праха във въздуха, а ако смятате че има опасност да го вдишате сложете и маска. Някои от препаратите имат характерна миризма, други не, това е нормално.
 5. Подходящи съдове и съхраняване на разтворите.
  Снабдете се с подходящи съдове преди да започнете работа. Обемът на съда, в който ще разтваряте препарата трябва да съответства на количеството разтвор, което ще приготвяте. За съхраняване на стоковите разтвори е препоръчително да се използват тъмни, стъклени съдове с плътно затваряща се капачка. Дръжте ги в хладилник на тъмно, без да замръзват. Използвайте чисти, дезинфекцирани съдове, това ще увеличи значително трайността на разтвора. Работните разтвори не се съхраняват добре, затова се стремете да приготвяте точно толкова колкото ще употребите в рамките на деня. Важно е и след време да е ясно какво има в шишето, затова то трябва да има надлежен етикет, устойчив на влага и светлина.
 6. Вода и алкохол.
  Водата за приготвяне на стоковите разтвори е най-добре да бъде дестилирана или дейонизирана. Не използвайте чешмяна хлорирана вода. Хубаво е водата да бъде преварена за стерилизация. Водата не трябва да бъде нито студена, нито гореща, а с температура между 20 и 30℃. За препаратите, които се разтварят в алкохол използвайте чист спирт от аптеката - етилов алкохол с концентрация 95% или повече.
 7. Отмерване на препарата
  Ако няма да разтваряте цялото налично количество препарат трябва по някакъв надежден и прецизен начин да отделите количеството, което ви трябва. На практика се налага да използвате везна, защото спазването на точни концентрации при работата с хормоните е много важно. Освен препарата трябва да измерите точно и количеството разредител, което ще използвате, било то вода или спиртен разтвор. За целта ще ви трябва прецизен градуиран съд, или може отново да използвате везната.
 8. Разтваряне
  Започнете с отмерването на необходимото количество препарат и поставянето му в съда за разтваряне. Според рецептата към праха добавете вода или чист спирт. Това се прави внимателно, по стените на съда. Когато използвате спирт на този етап се стремете да използвате минимално количество, но все пак трябва да е около два пъти повече отколкото е праха. Разбъркайте чрез леко разклащане на съда или с бъркалка докато прахът се разтвори. Това не става мигновено затова изчакайте 10-15 минути като разбърквате често. Когато използвате спирт имайте предвид, че той бързо се изпарява. След пълното разтваряне на праха отново бавно и по стените на съда добавете разредител до достигане на финалния обем. С това стоковият ви разтвор е готов, налейте го в съда за съхранение, отбележете вида, концентрацията и датата на приготвяне на разтвора върху етикета.
 9. Разреждане за приготвяне на работен разтвор
  От стоковия разтвор се отлива необходимото количество в друг работен съд, добавя се определеното количество разредител (вода или спиртен разтвор според рецептата) за постигане на необходимата концентрация. След разреждането разтворът трябва да остане бистър. Ако се получат парцали или утайка разтворът става негоден. Това вече е работният ви разтвор, който се използва за третиране на растителния материал. След работа този работен разтвор трябва да се съхрани в отделен съд ако ще се ползва скоро пак или да се изхвърли, но в никакъв случай не трябва да се връща обратно в стоковия, защото ще го замърси.

Практически мерки

За практически цели приемаме, че чистата вода при стайна температура има плътност от 1 кг на литър.
Затова милиграм на литър (mg/l) = милиграм на килограм (mg/kg) = части на милион (PPM) *.
Или:
1 mg/l = 1 mg/kg = 1 PPM,
10000 PPM = 10000 mg/l = 1%-ен разтвор.

Също така по-нататък приемаме, че препаратът в сух вид има 100% концентрация, за препаратите с концентрация 98 и 99% това е приемливо, но за тези с по-ниска концентрация трябва да се правят съответните корекции.

И така - за да приготвите стоков разтвор с концентрация 10000 PPM разтворете 10 грама препарат в 15-20 милилитра разтворител и след това допълнете съда с разредител до 1 л. (1000 мл.).
Обърнете внимание на това, че не се налива 1 л. разредител а се допълва до достигане на общ обем от 1 л, който включва и препарата и разтворителя и разредителя.
За да приготвите 1 литър работен разтвор с концентрация 1000 PPM от стоковия разтвор в подходящ съд отлейте 100 милилитра и към тях добавете 900 милилитра разредител.

Или за 1 грам препарат:

Общ обем на разтвораКонцентрация в PPMКонцентрация в %
2 л.500 PPM0.05%
1 л.1000 PPM0.1%
0.5 л.2000 PPM0.2%
0.333 л.3000 PPM0.3%
0.250 л.4000 PPM0.4%
0.200 л.5000 PPM0.5%
0.166 л.6000 PPM0.6%
0.143 л.7000 PPM0.7%
0.125 л.8000 PPM0.8%
0.111 л.9000 PPM0.9%
0.1 л.10000 PPM1%

Каква концентрация да използвам?

Това е въпрос на който не може да се даде еднозначен отговор. Правилната концентрация е различна за различните видове растения. При вкоренителите зависи и от типа резници - зелените резници изискват по-ниски концентрации, полу-зрелите по-високи и вдървенените - най-високи. От значение е и температурата, сезона и фазата на растеж, в която се намира растението. Когато се работи с хормони повече не означава по-добре. Напротив при превишаване на оптималната доза ефектът става отрицателен - резникът изгаря или пък се вкоренява но не възстановява растежа на надземната част и загива.
Типичната концентрация на повечето готови вкоренители е 3000PPM. На практика се използват концентрации от 500 до 10000PPM според вида на резника и растението.
Типичната концентрация на гиберелиновата киселина за покълване на семена варира от 250 до 450PPM, а при третиране на растения от 10 до 60PPM.

* Забележка: PPM означава части на милион, промил (‰) означава части на хиляда, така че двете понятия не са равнозначни и не трябва да се бъркат!

Автор на текста: Петър Костов, 20171028, Разсадник Телопеа. Препечатването на целия текст или откъси от него без предварително разрешение е недопустимо! Можете да попитате за разрешение като се свържете с мен чрез тази форма.

 
обратно към всички статии