Разсадник Телопеа - начало

разсадник Телопеа

Екзотични растения, семена и препарати

още нямам снимка
Латинско наименование:

Индолил оцетна киселина


Популярно наименование: Indole-3-acetic acid, IBA

Добави в любими Добави в кошницата

Индолил оцетната киселина е натурален растителен хормон основно използван за стимулиране образуването на вторична коренова система при размножаване на растения чрез резници.
Това е първоначално откритият и естествено срещащ се в растенията вариант на тази киселина, която обаче е много нестабилна. Синтетичният вариант - индолил маслената киселина (IBA) се окислява по-трудно, по-стабилна е и затова се използва много по-широко за приготвянето на множество комерсиални вкоренители. Предимството на индолил оцетната киселина е че се усвоява по-бързо и лесно от тъканите на растението и действа директно, докато индолил маслената киселина първо трябва да бъде конвертирана до индолил оцетна киселина в тъканите на растението за да подейства.

Индолил оцетната киселина може да се използва самостоятелно, но често пъти по-добър ефект се постига при комбинирането ѝ с алфа нафтил оцетна киселина (NAA) като оптималната комбинация зависи най-вече от конкретния вид растение и е предмет на експерименти. Понякога при трудни за вкореняване видове, при които се налага използването на високи концентрации аускини в рецептата се добавя и гиберелинова киселина.

В разтворен вид индолил оцетната киселина е нетрайна и да се използва в кратки срокове. Ако се налага съхранение то трябва да се съхранява на тъмно, защото се разпада под въздействието на светлина и в стерилни съдове, защото някои видове бактерии я разграждат. По същата причина трябва да се отлива в друг работен съд и след приключване на работа не трябва да се връща останалия неизползван разтвор, защото ще се замърси цялото количество.

При работа трябва да се спазват адекватни предпазни мерки - да се носят ръкавици, защитни очила и противопрахова маска, за да се избегне контакт с кожата и очите, вдишване и поглъщане.
Информационен лист за безопасност.

Алкохолно разтворим прах IАA, 99% концентрация


Инструкции за приготвяне на разтвора: В чист вид индолил оцетната киселина не се разтваря във вода. Затова първо трябва да се разтвори в малко чист спирт (>95%) и след това да се разреди с 50% спиртен разтвор до желаната концентрация.

 

Купи прахообразен концентрат Индолил оцетна киселина

Продукт (опаковка):1 гр. прахообразен концентрат (кат. № 1454)
Особености:99% концентрация, IAA, алкохолно разтворим
Цена:8.00 лв.
Количество: бр.
 

Indole-3-acetic acid - кратки факти:

Категория: препарати