Разсадник Телопеа - начало

разсадник Телопеа

Екзотични растения, семена и препарати

още нямам снимка
Латинско наименование:

Алфа нафтил оцетна киселина


Популярно наименование: α-Naphthylacetic Acid, NAA

Добави в любими Добави в кошницата

Aлфа нафтил оцетната киселина (NAA) е растежен хормон, който се използва основно заради свойството си да стимулира развитието на вторична коренова система при размножаване на растения чрез резници.

Може да се използва самостоятелно или в комбинация с индолил мастната киселина и гиберелинова киселина. Често използвано съотношение в по-скъпите вкоренители е 2:1 IBA:NAA, но оптималната комбинация зависи най-вече от конкретния вид растение и е предмет на експерименти. Гиберелинова киселина рядко се добавя във вкоренителите но може да окаже положителен ефект при трудни за вкореняване култури при които се използват високи концентрации ауксини.
При работа трябва да се спазват адекватни предпазни мерки - да се носят ръкавици, защитни очила и противопрахова маска, за да се избегне контакт с кожата и очите, вдишване и поглъщане.
Информационен лист за безопасност.

За разлика от гиберелиновата киселина, алфа нафтил оцетната киселина е стабилно съединение и запазва годността си във вид на разтвор в продължение на една година когато се съхранява на тъмно и хладно.

Алкохолно разтворим прах NAA, 98% концентрация


Инструкции за приготвяне на разтвора: В чист вид NAA не се разтваря във вода. Затова първо трябва да се разтвори в малко чист спирт (>95%) и след това да се разреди с 50% спиртен разтвор до желаната концентрация.

Водоразтворим прах NAA-NA, 98% концентрация


Това представлява натриева сол на Aлфа нафтил оцетната киселина, която се разтваря директно във вода. По принцип това е по-рядко и по-труднодостъпен продукт, но се предпочита от професионалистите занимаващи се с размножаването на растения по две причини:
1. Разтворът се приготвя значително по-лесно. Определеното количество прах се разтваря директно в съответния за постигането на желаната концентрация обем дестилирана или дейонизирана вода. С това разтворът е готов за употреба.
2. Липсата на алкохол в разтвора предотвратява изгарянето и изсушаването на тъканите на растението и така индиректно води до по-добри резултати - по-висок процент вкореняване поради по-ниската токсичност на разтвора.

 

Купи прахообразен концентрат Алфа нафтил оцетна киселина

Продукт (опаковка):1 гр. прахообразен концентрат (кат. № 1361)
Особености:98% концентрация, NAA, алкохолно разтворим
Цена:6.00 лв.
Количество: бр.
 
Продукт (опаковка):1 гр. прахообразен концентрат (кат. № 1453)
Особености:98% концентрация, NAA-NA, водоразтворим
Цена:6.00 лв.
Количество: бр.
 

α-Naphthylacetic Acid - кратки факти:

Категория: препарати